Anne trái cây thu hoạch

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Trái cây, Vật lý - đăng ngày 2013/8/2 0:51:42

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Anne trái cây thu hoạch

Anne trái cây thu hoạch

Trò chơi mô tả:

Anne nhà vườn trái cây thu hoạch năm nay, nhưng các chi nhánh trái cây trong cách, bạn phải giúp đỡ cô ấy để thu thập trái cây tươi vào giỏ, trái cây xấu không thể được đặt trong một giỏ, để giúp cô với nó.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9743 Vé
2235 Vé
81.3%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: