Cửa hàng nước trái cây

|

Loại: Nấu ăn, Quản lý, Mua sắm - đăng ngày 2010/10/28 16:42:09

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Cửa hàng nước trái cây

Cửa hàng nước trái cây

Trò chơi mô tả:

Trái cây juce cửa hàng là trò chơi mà bạn cần để phục vụ các loại cocktail ngon cho khách hàng của bạn. Chúng tôi thích nước táo, nhưng bạn có thể phục vụ bất kỳ nước trái cây mà bạn muốn. Chúc vui vẻ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22901 Vé
3833 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: