Ninja nhanh công cụ cắt trái cây

|

Loại: Trái cây, Kỹ năng Mouse, Ninja - đăng ngày 2012/8/28 1:24:17

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Ninja nhanh công cụ cắt trái cây

Ninja nhanh công cụ cắt trái cây

Trò chơi mô tả:

Một trò chơi trái cây cắt rất dễ dàng, thách thức là điểm cao nhất và trò chơi tin một phần không nhỏ tôi giới thiệu một chút, lưu ý là chỉ là một cơ hội để bom, bao nhiêu điểm bạn có thể nhận được phụ thuộc vào khả năng của bạn.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
39001 Vé
6054 Vé
86.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: