Ếch Dares

|

Loại: Thu thập, Côn trùng, Trở ngại - đăng ngày 2012/1/23 9:02:42

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Ếch Dares

Ếch Dares

Trò chơi mô tả:

Chạy qua mức thu thập tiền xu và ăn các lỗi.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng WASD hoặc phím mũi tên để di chuyển. Click Chuột để ăn các lỗi.
21531 Vé
3516 Vé
86.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: