Miễn phí siêu Solitaire

|

Loại: Thẻ, Bộ nhớ trò chơi - đăng ngày 2010/10/20 7:52:35

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Miễn phí siêu Solitaire

Miễn phí siêu Solitaire

Trò chơi mô tả:

Tôi chắc chắn rằng bây giờ bạn đã chơi nhiều Solitaire thẻ trò chơi. Điều này là một niềm vui một, hoàn hảo cho mùa hè với các thẻ có các đại dương và những hình ảnh động vật biển trên chúng. Mục tiêu của trò chơi là hình thức ngăn xếp của thẻ. Chúc may mắn và vui chơi này thẻ và trò chơi hội đồng quản trị.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22883 Vé
3830 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: