Ngôi sao bóng đá

|

Loại: Bóng đá - đăng ngày 2010/6/22 16:28:39

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Ngôi sao bóng đá

Ngôi sao bóng đá

Trò chơi mô tả:

Kiểm soát đội bóng đá của bạn khi bạn đi bóng từ AI và kick nó vào mục tiêu điểm.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
26548 Vé
4509 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: