Maliaolong Hiệp sĩ

|

Loại: Tránh, Thu thập, Thách thức, Bay, Mario, Trở ngại, Sắc nét - đăng ngày 2013/8/20 13:50:38

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Maliaolong Hiệp sĩ

Maliaolong Hiệp sĩ

Trò chơi mô tả:

Lâu lâu trước đây, có là một người chú Mario người đã thông qua một con rồng trẻ, Drake lớn lên và sống với chú Mario, Mario Uncle ngầm hiểu biết giữa đào tạo thường xuyên, ông và Drake, Drake lớn lên, chú Mario vinh quang và trở thành một Dragon Rider, chú Mario cưỡi trên một con rồng trên đường đến cuộc phiêu lưu bây giờ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9746 Vé
2226 Vé
81.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: