Điều trường nổi Kid

|

Loại: Thu thập, Bay, Trở ngại - đăng ngày 2010/12/4 14:49:07

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Điều trường nổi Kid

Điều trường nổi Kid

Trò chơi mô tả:

Nắm bắt những sách và bút chì bạn tìm thấy nổi trên bầu trời. Tránh những đám mây như bạn sẽ mất một cuộc sống.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
23012 Vé
3863 Vé
85.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: