Trái cây kết nối 3

|

Loại: Trái cây, Trang trại, Liên kết, Phù hợp với - đăng ngày 2018/9/7 6:35:23

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Trái cây kết nối 3

Trái cây kết nối 3

Trò chơi mô tả:

Trò chơi chủ đề có nông trại trái cây, nối các cặp trái cây phù hợp bằng cách tạo ra một đường dẫn giữa chúng trước khi thời gian chạy ra ngoài, rõ ràng tất cả các trái cây.

Điều khiển trò chơi:

Chuột

Trò chơi này là một phần của một loạt: Farm Connect

41031 Vé
8040 Vé
83.6%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: