Thoát ra khỏi tầng 13 trò chơi - YY2K.COM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thoát ra khỏi tầng 13

|

Loại: Thoát, Kỹ năng Mouse - đăng ngày 2010/8/15 1:24:00

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thoát ra khỏi tầng 13

Thoát ra khỏi tầng 13

Trò chơi mô tả:

Trong khi đi bộ về nhà muộn một đêm một chiếc xe dừng lại và bạn nghe một giọng lạ. Giọng nói đó là điều cuối cùng bạn có thể nhớ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
24680 Vé
4185 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: