Bắn zombie

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Bắn súng, Zombie - đăng ngày 2013/8/9 5:50:49

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Bắn zombie

Bắn zombie

Trò chơi mô tả:

Đây là một trò chơi bắn súng, trong một phế liệu của thành phố đầy đủ của zombies, bạn sẽ đóng vai trò của anh hùng, phá hủy tất cả các zombies. Tất cả mọi người đã đến thách thức nó.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9757 Vé
2233 Vé
81.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: