Công tước thẻ

|

Loại: Thẻ - đăng ngày 2010/6/26 0:50:56

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Công tước thẻ

Công tước thẻ

Trò chơi mô tả:

Các đối tượng của trò chơi là để di chuyển tất cả các thẻ từ hoạt cảnh với nền tảng. Các nền có thể được xây dựng lên hoặc xuống bất kể phù hợp.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
26500 Vé
4507 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: