Cửa hàng quần áo thời trang

|

Loại: Kỹ năng Mouse, Vai trò chơi, Mô phỏng, thời gian - đăng ngày 2010/4/25 21:53:14

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Cửa hàng quần áo thời trang

Cửa hàng quần áo thời trang

Trò chơi mô tả:

Trong thành phố nhộn nhịp này, chạy một cửa hàng quần áo của mình phải là ước mơ của nhiều người, bây giờ cung cấp cho bạn một nền tảng để chơi trên thanh năng lượng riêng của mình.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
28056 Vé
5010 Vé
84.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: