Ăn Shoppe

|

Loại: Cô bé, Vai trò chơi, Mua sắm - đăng ngày 2010/5/6 17:07:35

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Ăn Shoppe

Ăn Shoppe

Trò chơi mô tả:

cửa hàng trang phục tốt nhất trong thị trấn, và bạn phải đáp ứng các khách hàng của bạn. Bấm vào các khách hàng và sau đó trên ghế để phục vụ họ. Mang lại cho nhu cầu của họ và hướng dẫn người mới để ghế trống. Thu thập tiền để nâng cấp cửa hàng của bạn.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
28061 Vé
4960 Vé
85.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: