Tìm kiếm tình yêu

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Quái vật, Vật lý, Nguy hiểm - đăng ngày 2013/6/26 19:30:32

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Tìm kiếm tình yêu

Tìm kiếm tình yêu

Trò chơi mô tả:

Tình yêu màu vàng để đổ lỗi cho nhiều lý do để lại nó, để tìm thấy tình yêu thật sự trong quá khứ, để chứng minh sự vĩ đại của tình yêu, vàng đã đi trên tìm kiếm tình yêu trên đường. Đây là một trò chơi phiêu lưu trò chơi rất thú vị, người chơi giúp đỡ chút tình yêu màu vàng thu thập, là niềm vui trò chơi để kiểm soát con quái vật màu vàng nhỏ với vai trò ở hai vị trí cùng một lúc và để bổ sung cho nhau.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển, hai tại toàn nơi cùng một lúc.
9841 Vé
2240 Vé
81.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: