Hạt nhỏ Nha sĩ

|

Loại: Thu thập, Giải phóng mặt bằng, Thực phẩm, Vật lý - đăng ngày 2013/4/29 13:28:07

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Hạt nhỏ Nha sĩ

Hạt nhỏ Nha sĩ

Trò chơi mô tả:

Định hạt cậu bé trở thành một bác sĩ ở độ tuổi sớm, lớn lên nó nhận ra các nguyện vọng, và bây giờ nó đã là một bác sĩ nổi tiếng trong rừng. Một ngày con sóc nhỏ da bao gồm miệng đau của cho thấy răng của mình để xin vui lòng nó, hạt bác sĩ chẩn đoán sơ bộ nên là răng có, do nó một cách cẩn thận giúp sóc kiểm tra răng trong khi, nhỏ da miệng, các tốt lớn một giai điệu, không tâm lý chuẩn bị của hạt bác sĩ thổi ra có cây lỗ đã có một không nổi tiếng của địa phương, bây giờ các cầu thủ để giúp bác sĩ vượt qua hạt nặng khó khăn về cây lỗ tiếp tục dịch vụ bệnh bệnh nhân.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
18156 Vé
3071 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: