Bảo vệ đai ốc 2

|

Loại: Động vật, Giải phóng mặt bằng, Bảo vệ, Bắn súng - đăng ngày 2017/6/18 10:12:58

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Bảo vệ đai ốc 2

Bảo vệ đai ốc 2

Trò chơi mô tả:

Bảo vệ 2 là thời gian để đáp ứng bạn. Bảo vệ 2, chiến binh dũng cảm sóc nhiệm vụ là để bảo vệ những hạt từ đối phương tấn công một lần nữa. Phá vỡ phòng thủ cuối cùng trước khi tăng. Đến nhận vũ khí của bạn trong tay của bảo vệ trái cây của riêng của họ. Sau khi giải phóng mặt bằng, bạn có thể nâng cấp vũ khí trong tay của.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
19494 Vé
3317 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: