Đánh vào đít chết đánh vào đít này

|

Loại: Động vật, Kỹ năng Mouse, Ném - đăng ngày 2011/1/22 6:05:42

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Đánh vào đít chết đánh vào đít này

Đánh vào đít chết đánh vào đít này

Trò chơi mô tả:

Bạn phải đánh vào đít con gà như xa như bạn có thể các ông đi xa hơn, những điểm hơn bạn rack lên.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22555 Vé
3770 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: