Tuyết ra đường lỗi

|

Loại: Xe hơi, Giải phóng mặt bằng, Lái xe - đăng ngày 2013/2/21 0:41:46

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Tuyết ra đường lỗi

Tuyết ra đường lỗi

Trò chơi mô tả:

Tuyết đua lỗi đến núi Alpine Stadium, dày tuyết làm cho trò chơi ở đây yêu cầu rất cao kỹ năng lái xe, bạn có thể đi kiểm tra lớp của lớp để vô địch ở phần cuối của nó?

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
21078 Vé
3461 Vé
85.9%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: