Đầy màu sắc cookie

|

Loại: Nấu ăn, Thực phẩm - đăng ngày 2010/9/5 6:32:18

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Đầy màu sắc cookie

Đầy màu sắc cookie

Trò chơi mô tả:

Ngon, hai tầng, được bảo hiểm trong đóng băng, sprinkles và với một chút của phủ sương giá ở giữa. Những cookie này đầy màu sắc tùy chỉnh là đủ lớn cho bất kỳ sự thèm ăn của quái vật. Có với cà phê sữa hoặc tất cả các ngày của riêng mình và tận hưởng.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
24571 Vé
4171 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: