Tên mã là đạn đạo trò chơi - YY2K.COM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tên mã là đạn đạo

|

Loại: Quân đội, Bắn súng, Chiến tranh - đăng ngày 2011/1/22 7:32:13

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Tên mã là đạn đạo

Tên mã là đạn đạo

Trò chơi mô tả:

Nhiệm vụ phải được thực hiện ra ở tất cả các chi phí, do đó bước lên người lính. Bấm và giữ để thiết lập quyền lực phía sau bắn của bạn, sau đó phát hành để bắn. Vô hiệu hóa tất cả kẻ thù đơn vị để hoàn thành một cấp độ. Và ghi nhớ các mũi chích ngừa ít phải mất, càng có nhiều điểm bạn là tất cả được điểm.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng Chuột để nhắm và bắn.
22555 Vé
3766 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: