Galaxia Skateboard trò chơi - YY2K.COM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galaxia Skateboard

|

Loại: Thu thập, Trở ngại, Ván trượt - đăng ngày 2009/9/27 3:19:35

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Galaxia Skateboard

Galaxia Skateboard

Trò chơi mô tả:

Vẽ dòng của bạn rằng bạn lên trên và lấy tất cả các ngôi sao. Đạt cờ để tiến bộ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột - vẽ / Erase.Left / phải phím mũi tên - Move.Up Arrow Key / Spacebar - Jump.Down Arrow Key - chậm.
27082 Vé
4647 Vé
85.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: