Burger Tycoon

|

Loại: Nấu ăn, Thực phẩm, Vai trò chơi, Mô phỏng - đăng ngày 2010/4/26 15:58:17

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Burger Tycoon

Burger Tycoon

Trò chơi mô tả:

Từ trang trại để feedlot; từ nhượng quyền thương mại đến trụ sở công ty cai trị đế chế Burger của bạn với một bàn tay sắt. Làm bạn có kỹ năng đa quốc gia?

Điều khiển trò chơi:

Kiểm soát Chuột; Xem hướng dẫn trong game.
28087 Vé
5023 Vé
84.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: