Dũng cảm gà

|

Loại: Động vật, Giải phóng mặt bằng, , Trái cây, Vật nuôi, Nguy hiểm - đăng ngày 2009/12/24 14:58:52

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Dũng cảm gà

Dũng cảm gà

Trò chơi mô tả:

Hướng dẫn con gà nhỏ để cheesecake và xem ra cho những con quái vật khó chịu là ra để giúp bạn.

Điều khiển trò chơi:

Trái / phải phím mũi tên - Move.Up Arrow Key - Jump.Spacebar - bắn.
32068 Vé
5523 Vé
85.3%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: