Cướp biển chết

|

Loại: Bom, Vật lý, Cướp biển - đăng ngày 2012/3/9 16:07:34

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Cướp biển chết

Cướp biển chết

Trò chơi mô tả:

Đặt bom hạn chế của bạn trong những điểm đúng để gửi những tên cướp biển bay ra khỏi màn hình.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
21525 Vé
3514 Vé
86.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: