Bartz Nga khối

|

Loại: Hình Khối, Tetris - đăng ngày 2010/1/2 20:44:34

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Bartz Nga khối

Bartz Nga khối

Trò chơi mô tả:

Một trò chơi tương tự như tetris, nhưng rất nhiều niềm vui hơn tetris.

Điều khiển trò chơi:

Phím mũi tên di chuyển.
28048 Vé
5024 Vé
84.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: