Quả bóng màu đen nhỏ ra ánh sáng 2

|

Loại: Pháo, Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Bắn súng - đăng ngày 2013/8/28 18:46:17

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Quả bóng màu đen nhỏ ra ánh sáng 2

Quả bóng màu đen nhỏ ra ánh sáng 2

Trò chơi mô tả:

Phần II của nhỏ màu đen bóng-tắt ánh sáng, một hàng rào mới. Bóng đen anh hùng của chúng tôi là một người đàn ông những người thích tối, ông không thể đứng để xem một chút ánh sáng, ngay cả khi nó không phải là ngay cả một bóng đèn, ánh sáng bóng đèn để phá vỡ nó. Ông là một đêm yên tĩnh.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
781 Vé
1424 Vé
35.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: