Blazing đội 3

|

Loại: Súng, Ngọn lửa, Bắn súng - đăng ngày 2011/1/16 0:52:23

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Blazing đội 3

Blazing đội 3

Trò chơi mô tả:

Vụ nổ như nhiều chỉ tiêu như bạn có thể trong giới hạn thời gian.

Điều khiển trò chơi:

Chuột - mục đích / bắn. R - tải lại. Spacebar - thay đổi vũ khí.
22534 Vé
3773 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: