Cứu loài kiến đen

|

Loại: Cứu hộ - đăng ngày 2010/8/5 13:52:30

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Cứu loài kiến đen

Cứu loài kiến đen

Trò chơi mô tả:

Tương tác với môi trường để có được các loài kiến đen để thoát khỏi. Tránh va chạm kiến màu đen và đỏ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
24833 Vé
4216 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: