Bảo vệ của chim

|

Loại: Động vật, Chim, Chữ cái, Bắn súng - đăng ngày 2011/3/1 20:42:50

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Bảo vệ của chim

Bảo vệ của chim

Trò chơi mô tả:

nó là cần thiết để bạn điền vào sâu, để vỗ béo chúng con chim bé và để bảo vệ các loài chim đã tiến hóa từ diều. Nó có vẻ rất đơn giản không?

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22504 Vé
3763 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: