Ong Server

|

Loại: Ong, Vai trò chơi - đăng ngày 2010/5/10 3:03:45

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Ong Server

Ong Server

Trò chơi mô tả:

Giúp những con ong để điền vào các ly với mật ong. Khi chiếc cúp xuất hiện bên dưới các tổ ong, di chuyển những con ong để thích hợp tổ ong, và sau đó bấm vào tổ ong

Điều khiển trò chơi:

Chuột
27429 Vé
4775 Vé
85.2%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: