Cuộc tấn công đêm Batman

|

Loại: Batman, Bắn súng - đăng ngày 2012/4/11 5:44:50

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Cuộc tấn công đêm Batman

Cuộc tấn công đêm Batman

Trò chơi mô tả:

Joker tấn công Gotham và chỉ bạn có thể ngăn chặn anh ta. Giúp Batman để đánh bại Joker bằng cách sử dụng kỹ năng của bạn mục tiêu và bắn súng. Nhận được tất cả vô địch bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau. Nhận được các bức ảnh chính xác để có được nhiều điểm hơn và đánh bại các điểm số cao.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
21548 Vé
3516 Vé
86.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: