Hình vuông hồi qui

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Tetris - đăng ngày 2013/5/2 18:31:18

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Hình vuông hồi qui

Hình vuông hồi qui

Trò chơi mô tả:

Đống nhỏ khối với nhau, không thể quay trở lại vị trí ban đầu của họ và giúp họ với nó, loại bỏ dư thừa nhỏ hình vuông, hình vuông nhỏ vào vị trí chính xác của họ.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
18163 Vé
3068 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: