Cửa hàng đồ cổ nhà

|

Loại: Thoát, Ẩn, House - đăng ngày 2010/6/8 8:06:54

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Cửa hàng đồ cổ nhà

Cửa hàng đồ cổ nhà

Trò chơi mô tả:

Có một số mặt hàng có giá trị trong kho đồ cổ này nhưng đối với các chi phí bình cổ xưa nhất trên thị trường đen. Sửa chữa các bình và thoát ra trước khi nó? là? quá muộn...

Điều khiển trò chơi:

Chuột
26953 Vé
4581 Vé
85.5%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: