chơi gạch

|

Loại: Chơi gạch, Thư bị trả lại, Bóng - đăng ngày 2009/12/23 16:35:23

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

chơi gạch

chơi gạch

Trò chơi mô tả:

Phù hợp với 3 hoặc nhiều khối màu, và loại bỏ những viên gạch cao hơn số điểm Oh.

Điều khiển trò chơi:

Sử dụng Chuột để kéo hội đồng quản trị.
28061 Vé
5033 Vé
84.8%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: