Người nước ngoài cuộn

|

Loại: Người nước ngoài, Bóng - đăng ngày 2010/10/20 2:45:03

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Người nước ngoài cuộn

Người nước ngoài cuộn

Trò chơi mô tả:

Rõ ràng các đối tượng cho phép tất cả các quả bóng để cuộn vào các khu vực được đánh dấu màu xanh lá cây. Làm? không để cho họ rơi.

Điều khiển trò chơi:

Chuột
22878 Vé
3830 Vé
85.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: