Tưởng tượng say rượu

|

Loại: Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Bắn súng - đăng ngày 2013/10/17 15:33:52

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Tưởng tượng say rượu

Tưởng tượng say rượu

Trò chơi mô tả:

Anh hùng cũ sẽ không là như vậy, khi hoa không còn thuộc về anh ta, ông có thể làm chỉ tại bàn thơ mộng, nhưng giấc mơ của mình thường bị hư hại bởi vợ chuột chù. Giấc mơ của ông là để có thể trở thành một dũng cảm anh hùng và một người phụ nữ đẹp, đã nói là một giấc mơ sau đó bạn sẽ phải thực hiện nó trong giấc mơ của tôi.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
100 Vé
186 Vé
35.0%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: