Thám tử Smith

|

Loại: Quân đội, Giải phóng mặt bằng, Nguy hiểm, Bắn súng - đăng ngày 2013/9/9 6:20:11

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Thám tử Smith

Thám tử Smith

Trò chơi mô tả:

Hận thù những kẻ khủng bố vũ trang đã đột nhập vào tòa nhà, con tin, bị tịch thu tài sản. Sau khi nhận được các báo động, thám tử Smith gia đình nhóm đến thăm hiện trường, ông tìm thấy rằng việc xây dựng toàn bộ là đầy đủ của bọn tội phạm, nếu cuộc sống khó khăn đã phá vỡ trong, các con tin sẽ gặp nguy hiểm, do đó, ông sẽ muốn một người vào tòa nhà bí mật, tất cả mọi người an toàn cứu xuống. Bây giờ chúng ta hãy làm theo nghiên cứu và giải cứu các hoạt động kết hợp với shimisishen bây giờ.

Điều khiển trò chơi:

WASD di chuyển, Chuột bắn súng.
657 Vé
1414 Vé
31.7%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: