Sự kết thúc của thoát

|

Loại: Thu thập, Giải phóng mặt bằng, Vật lý, Câu đố - đăng ngày 2013/8/10 6:06:16

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

Sự kết thúc của thoát

Sự kết thúc của thoát

Trò chơi mô tả:

2012 và cuối cùng là để, khi bên ngoài bị thảm họa, bạn đã thoát khỏi Thiên tai này trong tầng hầm, bên ngoài đã calmed bây giờ, bạn quyết định đi ra ngoài và nhìn vào, hãy nhớ để có một số nghiên cứu của mình và phát triển của sức mạnh pháp dược, Oh.

Điều khiển trò chơi:

Chuột.
9776 Vé
2227 Vé
81.4%
Mã nhúng: Liên kết đến các trò chơi: